štruktúrne omietky


Ard Lime Intonachino 0,5 mm

Minerálna omietka na báze haseného vápna.

Kód výrobku: 1.567

ard-lime-intonachino-05-mm

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: interiér, exteriér

Minerálna omietka na báze odležaného haseného vápna. Určená na konečnú úpravu starej, alebo novej vápennej a vápenno-cementovej omietky. Vhodná je aj na prípravu podkladu pod ARD LIME R, alebo ARD LIME RASATO na nerovnomerné a neestetické minerálne omietky. Vzhľadom k svojmu zloženiu anorganického pôvodu je určená pre reštaurovanie a obnovu historických centier s charakteristickou ochranou, plniacou schopnosťou a maximálnou priepustnosťou vodnej pary.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: cca 0,4-0,8 m2/kg v jednej vrstve.Ard Lime Intonachino 1 mm

Minerálna omietka na báze haseného vápna

Kód výrobku: 1.566

ard-lime-intonachino-1-mm

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: interiér, exteriér

Je minerálna omietka s rustikálnym efektom na báze odležaného haseného vápna. Určená na konečnú úpravu starej, alebo novej vápennej a vápenno-cementovej omietky. Vzhľadom k svojmu zloženiu anorganického pôvodu je určená pre reštaurovanie a obnovu historických centier s charakteristickou ochranou a maximálnou priepustnosťou vodnej pary.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: cca. 0,5 m2/kgspachtel rustico 1 mm

Akrylátová rustikálna omietka hladená.

Kód výrobku: 1.632

spachtel-rustico-1-mm

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: interiér, exteriér

Vláknom vystužená omietka s rustikálnym vzhľadom na báze akrylátových polymérov pre vonkajšie a vnútorné steny. Má vynikajúcu odolnosť voči alkáliám, poveternostným vplyvom, vysokú pružnosť a priľnavosť, slabé zadržiavanie špiny, vynikajúcu nanášatelnosť a spracovateľnosť. Pigmenty odolné UV žiareniu a alkáliám zabezpečujú trvanlivosť farby na stenách vystavených svetelnému žiareniu a poveternostným vplyvom. Používa sa ako ochrana omietok, vápenno cementovej malty, alebo ich ekvivalent, prefabrikované betónové konglomeráty s kompaktným a rovným povrchom. Sadrové omietky len v interiéri.
 

Balenie: 2,5 kg, 25 kg     Výdatnosť: cca. 0,55 m2/kgSpachtel rustico 1,2 mm

Akrylátová rustikálna omietka hladená.

Kód výrobku: 1.637

spachtel-rustico-12-mm

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: interiér, exteriér

Vláknom vystužená omietka s rustikálnym vzhľadom na báze akrylátových polymérov pre vonkajšie a vnútorné steny. Má vynikajúcu odolnosť voči alkáliám, poveternostným vplyvom, vysokú pružnosť a priľnavosť, slabé zadržiavanie špiny, vynikajúcu nanášateľnosť a spracovateľnosť. Pigmenty odolné UV žiareniu a alkáliám zabezpečujú trvanlivosť farby na stenách vystavených svetelnému žiareniu a poveternostným vplyvom. Používa sa ako ochrana omietok, vápenno cementovej malty, alebo ich ekvivalent, prefabrikované betónové konglomeráty s kompaktným a rovným povrchom. Sadrové omietky len v interiéri.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: cca. 0,45 m2/kgSpachtel rustico 1,5 mm

Akrylátová rustikálna omietka hladená.

Kód výrobku: 1.639

spachtel-rustico-15-mm

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: interiér, exteriér

Vláknom vystužená omietka s rustikálnym vzhľadom na báze akrylátových polymérov. Má vynikajúcu odolnosť voči alkáliám, poveternostným vplyvom, vysokú pružnosť a priľnavosť, slabé zadržiavanie špiny, vynikajúcu nanášateľnosť a spracovateľnosť. Pigmenty odolné UV žiareniu a alkáliám zabezpečujú trvanlivosť farby aj na stenách vystavených svetelnému žiareniu a poveternostným vplyvom. Používa sa ako ochrana omietok, vápenno cementovej malty, alebo ich ekvivalent, prefabrikované betónové konglomeráty s kompaktným a rovným povrchom. Sadrové omietky len v interiéri. Obsahuje prísadu zabranujúcu šíreniu plesniam a riasam. Je vhodná aj ako finálna omietka na zateplovací systém.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: cca 0,36 m2/kgLitoflex acrilico 1,8 mm

Plastická, ryhovaná omietka

Kód výrobku: 1.631

litoflex-acrilico-18-mm

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: interiér, exteriér

Je na báze akrylátových kopolymérov vo vodnej disperzii, farebných pigmentov a minerálov vyberanej veľkosti max. 1,8 mm. Akrylátové spojivo dodáva výrobku vynikajúcu odolnosť voči alkalite a poveternostným vplyvom, výbornú priľnavosť a pružnosť, slabé zadržiavanie nečistoty, vynikajúcu nanášateľnosť a spracovateľnosť. Použité pigmenty odolné UV žiareniu a alkalite, zabezpečujú trvanlivosť farieb i na stenách obzvlášť vystavených slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom. Vhodná ako konečná povrchová úprava na vnútorné a vonkajšie vápenno cementové omietky každého typu a ich ekvivalent, cementové prefabrikáty a konglomeráty, povrchy s kompaktným, jednotným a rovným povrchom a na sadrové omietky v interiéroch.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: cca 0,33 m2/kgSilrest intonachino 0,5 mm

Silikátová omietka

Kód výrobku: 1.622

silrest-intonachino-05-mm

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: pre interiér a exteriér

Je na silikátovej baze, anorganických pigmentov a minerálov s granulometriou max. 0,5 mm, vyrobená podľa normy VOB/C DIN 18363 2.4.6. Tieto vlastnosti sú veľmi dôležité pri obnovách starých budov z nosnými hrubými stenami. Je zosilnená vláknom čo jej dáva väčšiu mechanickú odolnosť a trvanlivosť ako majú bežné silikátové omietky.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: 0,4-0,8 m2/kg v jednej vrstve v závislosti od povrchu podkladu.Silrest intonachino 1 mm

Silikátová omietka

Kód výrobku: 1.627

silrest-intonachino-1-mm

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: pre interiér a exteriér

Je na silikátovej báze, anorganických pigmentov a minerálov s granulometriou max. 1 mm, vyrobená podľa normy VOB/C DIN 18363 2.4.6. Tieto vlastnosti sú veľmi dôležité pri obnovách starých budov z nosnými hrubými stenami.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: 0,5 m2/kg v závislosti od povrchu podkladu.Silrest intonachino 1,2 mm

Silikátová omietka hladená

Kód výrobku: 1.629

silrest-intonachino-12-mm

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: pre interiér a exteriér

Je na silikátovej báze, anorganických pigmentov a minerálov s granulometriou max. 1,2 mm, vyrobená podľa normy VOB/C DIN 18363 2.4.6. Tieto vlastnosti sú veľmi dôležité pri obnovách starých budov z nosnými hrubými stenami. Má vysoká odolnosť voči atmosférickým a vzhľad obdobný ako tradičné omietky.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: 0,4 m2/kg v závislosti od povrchu podkladu.Siliard intonachino 1 mm

Siloxanová omietka odolná riasam, machom a plesniam

Kód výrobku: 1.641

siliard-intonachino-1-mm

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: pre exteriér

Omietka je vyrobená podľa najmodernejšej technológie na základe silikónového spojiva vo vodnej disperzii, veľmi malinkých častíc, vybraných pigmentov a minerálov maximálnej veľkosti 1 mm. Je vhodná na ochranu a dekoráciu historických fasád, vonkajších omietok, sanačných omietok a poréznych materiálov, ktoré vyžadujú vysokú ochranu a najnižší odpor priepustnosti vodných pár.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: 0,55 m2/kg v závislosti od povrchu podkladu.Intonaclima 1 mm

Akryl-siloxanová, rustikálna omietka odolná voči riasam.

Kód výrobku: 1.638

blank

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: exteriér

Je na báze akryl-siloxanových polymérov na vonkajšie povrchy. Má vynikajúcu odolnosť voči alkalite podkladu a poveternostným vplyvom, značnú priľnavosť a pružnosť, slabé zadržiavanie nečistoty, vynikajúcu nanášateľnosť a spracovateľnosť. Obsahuje prísady, aby sa na povrchu zabránilo uchyteniu rias a plesní. Použitie pigmentov odolných UV žiareniu a zásaditosti zaručuje trvanlivosť farby i na stenách zvlášť vystavených slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom. Vhodná na vápennocementové omietky a ich ekvivalent, cementové prefabrikáty a konglomeráty s kompaktným a rovným povrchom. V interiéri aj na sadrové omietky. Špeciálne určená, ako finálna omietka na zateplovací systém.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: cca 0,55 m2/kgIntonaclima 1,2 mm

Akryl-siloxanová, rustikálna omietka odolná voči riasam.

Kód výrobku: 1.638

blank

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: exteriér

Je na báze akryl-siloxanových polymérov na vonkajšie povrchy. Má vynikajúcu odolnosť voči alkalite podkladu a poveternostným vplyvom, značnú priľnavosť a pružnosť, slabé zadržiavanie nečistoty, vynikajúcu nanášateľnosť a spracovateľnosť. Obsahuje prísady, aby sa na povrchu zabránilo uchyteniu rias a plesní. Použitie pigmentov odolných UV žiareniu a zásaditosti zaručuje trvanlivosť farby i na stenách zvlášť vystavených slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom. Vhodná na vápennocementové omietky a ich ekvivalent, cementové prefabrikáty a konglomeráty s kompaktným a rovným povrchom. V interiéri aj na sadrové omietky. Špeciálne určená, ako finálna omietka na zateplovací systém.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: cca. 0,45 m2/kgIntonaclima 1,5 mm

Akryl-siloxanová, rustikálna omietka odolná voči riasam.

Kód výrobku: 1.638

blank

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: exteriér

Je na báze akryl-siloxanových polymérov na vonkajšie povrchy. Má vynikajúcu odolnosť voči alkalite podkladu a poveternostným vplyvom, značnú priľnavosť a pružnosť, slabé zadržiavanie nečistoty, vynikajúcu nanášateľnosť a spracovateľnosť. Obsahuje prísady, aby sa na povrchu zabránilo uchyteniu rias a plesní. Použitie pigmentov odolných UV žiareniu a zásaditosti zaručuje trvanlivosť farby i na stenách zvlášť vystavených slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom. Vhodná na vápennocementové omietky a ich ekvivalent, cementové prefabrikáty a konglomeráty s kompaktným a rovným povrchom. V interiéri aj na sadrové omietky. Špeciálne určená, ako finálna omietka na zateplovací systém.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: cca. 0,36 m2/kgArdelast intonachino 1 mm

Akryl-siloxanová, rustikálna omietka odolná voči riasam.

Kód výrobku: 1.556

ardelast-intonachino-1-mm

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: exteriér

Je na báze akryl-siloxanových polymérov na vonkajšie povrchy. Má vynikajúcu odolnosť voči alkalite podkladu a poveternostným vplyvom, značnú priľnavosť a pružnosť, slabé zadržiavanie nečistoty, vynikajúcu nanášateľnosť a spracovateľnosť. Obsahuje prísady, aby sa na povrchu zabránilo uchyteniu rias a plesní. Použitie pigmentov odolných UV žiareniu a zásaditosti zaručuje trvanlivosť farby i na stenách zvlášť vystavených slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom. Vhodná na vápennocementové omietky a ich ekvivalent, cementové prefabrikáty a konglomeráty s kompaktným a rovným povrchom. V interiéri aj na sadrové omietky. Predovšetkým vhodná, ako finálna omietka na zateplovací systém.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: cca. 0,6-0,7 m2/kgArdelast intonachino 1,2 mm

Elastická, akrylsiloxanová omietka odolná voči riasam .

Kód výrobku: 1.556

ardelast-intonachino-12-mm

valcek0stetec0striekanie0hladitkospachtla0

Použitie: exteriér

Vďaka svojej vysokej pružnosti aj pri nízkych teplotách je elastickou povrchovou úpravou, ktorá poskytuje účinnú odpoveď na jeden z opakujúcich sa problémov v modernom stavebníctve a to je obnovenie štruktúry povrchu s prítomnosťou mikrotrhlín a prasklín. Ďalšie vlastnosti sú vynikajúca plniaca schopnosť, odolnosť voči alkalite, priľnavosť na akomkoľvek suchom a čistom povrchu, malé zadržiavanie nečistôt. V dôsledku prítomnosti špeciálnych zložiek, ktoré pôsobením slnečného žiarenia reagujú zvýšením povrchovej tvrdosti bez zníženia elasticity omietky. Prítomnosť prísady širokospektrálneho účinku vytvára na povrchu účinnú ochranu proti šíreniu riasam, hubám a plesniam. Z týchto dôvodov je predovšetkým vhodná, ako finálna omietka na zateplovací systém.
 

Balenie: 25 kg     Výdatnosť: cca. 0,55 m2/kg